Prostejovska Zlata Svestka Blended Golden Plum 0.5L